Artykuł sponsorowany

Co musisz wiedzieć o formalnościach prawnych przy zakładaniu spółki?

Co musisz wiedzieć o formalnościach prawnych przy zakładaniu spółki?

Zakładanie własnej spółki to marzenie wielu przedsiębiorców, które jednak wiąże się z koniecznością dopełnienia licznych formalności prawnych. Warto zatem poznać najważniejsze kwestie związane z tym procesem, aby uniknąć błędów i niepotrzebnych opóźnień. W poniższym artykule omówimy kluczowe aspekty, na które warto zwrócić uwagę podczas zakładania spółki, a także wskażemy, jak pomoc prawna przy zakładaniu spółek może okazać się nieocenionym wsparciem. 

Wybór odpowiedniej formy prawnej

Pierwszym krokiem jest wybór odpowiedniej formy prawnej dla naszej przyszłej spółki. W Polsce mamy do wyboru kilka rodzajów spółek, takich jak spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka akcyjna czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.). Wybór formy prawnej powinien być podyktowany indywidualnymi potrzebami i oczekiwaniami właścicieli, a także specyfiką prowadzonej działalności gospodarczej. Pomoc prawna przy zakładaniu spółek może ułatwić podjęcie właściwej decyzji oraz przygotowanie niezbędnych dokumentów.

Rejestracja spółki w KRS

Kolejnym etapem jest rejestracja spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Proces ten obejmuje przygotowanie i złożenie wniosku o wpis wraz z wymaganymi załącznikami, takimi jak umowa spółki, oświadczenia wspólników czy sprawozdanie finansowe. W przypadku spółek kapitałowych, takich jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółka akcyjna, konieczne jest również wniesienie kapitału zakładowego. Po złożeniu wniosku o wpis do KRS, sąd rejestrowy dokonuje oceny zgłoszonych dokumentów. Weryfikuje on poprawność formalną oraz zgodność z przepisami prawa. Jeśli wszystkie wymagane dokumenty są zgodne z obowiązującymi przepisami, sąd rejestrowy dokonuje wpisu spółki do Krajowego Rejestru Sądowego. 

Zgłoszenie działalności gospodarczej i uzyskanie numeru NIP

Ostatnim etapem formalności prawnych związanych z zakładaniem spółki jest zgłoszenie działalności gospodarczej oraz uzyskanie numeru identyfikacji podatkowej (NIP). Zgłoszenia należy dokonać w urzędzie gminy, ze względu na siedzibę spółki. W przypadku spółek osobowych, takich jak spółka jawna czy partnerska, zgłoszenie działalności gospodarczej może być dokonane jednocześnie z rejestracją w KRS. Uzyskanie numeru NIP jest niezbędne do rozpoczęcia działalności gospodarczej, a także do rozliczeń podatkowych i kontaktu z instytucjami państwowymi. 

Znaczenie umowy spółki i statutu

Umowa spółki oraz statut są kluczowymi dokumentami, które określają zasady funkcjonowania spółki, prawa i obowiązki wspólników oraz sposób prowadzenia działalności gospodarczej. Umowa spółki jest wymagana dla spółek osobowych, takich jak spółka jawna czy partnerska, natomiast statut jest niezbędny dla spółek kapitałowych, takich jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółka akcyjna. Warto zadbać o staranne przygotowanie tych dokumentów, gdyż będą one stanowić podstawę dla dalszego funkcjonowania spółki.